Impressum

BRIX, MERZ & PARTNER mbB
Registeraccountant, belastingadviseur, advocaat
Wassermühlenstraße 4
48691 Vreden, Duitsland

Tel.: +49 2564/911-0
Fax: +49 2564/911-35
info@bmg-vreden.de

Maatschap gevestigd te Vreden, Duitsland, ingeschreven in het maatschapsregister Essen PR 1169.

Een partner is iemand die als partner is ingeschreven in het partnerschapsregister.

Gemachtigde partners: Matthias Brinkmann, Erwin Geuking, Norbert Gewers en Josef Hinkers

De wettelijke beroepsaanduidingen Wirtschaftsprüfer (registeraccountant), Steuerberater (belastingadviseur) en Rechtsanwalt (advocaat) zijn in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De bevoegde toezichthoudende instanties zijn de Wirtschaftsprüferkammer in Berlijn, de Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe in Münster en de Rechtsanwaltskammer in Hamm.


Voor de door ons kantoor uitgevoerde activiteiten gelden in principe de volgende beroepsrechtelijke regelingen:

Duitse wet op de registeraccountants
Gedragscode voor Duitse registeraccountants
Duits statuut voor kwaliteitscontrole
Duitse verordening op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor registeraccountants
Duitse wet op belastingadvies
Uitvoeringsverordeningen inzake de Duitse wet op belastingadvies
Gedragscode voor Duitse belastingadviseurs
Duitse verordening op de tarieven van belastingadviseurs
Reglement voor de Duitse advocatuur
Gedragscode
Duitse wet op de vergoedingen voor advocaten

U vindt de desbetreffende voorschriften op:
www.wpk.de
www.bstbk.de,
www.brak.de.

Aansprakelijkheidsverklaring

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links Voor de inhoud van websites die via dergelijke links bereikbaar zijn, zijn uitsluitend de exploitanten van de desbetreffende sites verantwoordelijk.

Concept en realisatie

De lay-out en programmering zijn auteursrechtelijk beschermd.
Copyright © 2015

w+
Werbe- und Internetagentur GmbH
Dufkampstr. 40
D-48703 Stadtlohn

Tel.: +49 2563/4090-00
Fax: +49 2563/4090-10

www.w-plus.de
info@w-plus.de